Приключване на курса

posted 30 Dec 2014, 00:47 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Семестърът вече приключи - всички презентации са качени онлайн, можете да ги ползвате за подготовка за теста, датата и часа на изпита можете да проверите в сайта на УНСС.

Приключих с приемането на курсови работи по дисциплината - потвърдил съм всички получени материали; ако не сте получили отговор, но сте ми изпратили работата си, пишете ми, за да се уверите, че всичко е наред.

Поздрави и весело посрещане на 2015 година!
Comments