Указания за преводачите

posted 13 Dec 2012, 06:07 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Вчера темите за курсови работи бяха разпределени. 

Моля тези от вас, които ще се занимават с превод, да не забравят да включат и кратък обзор (около една страница) на медийната ситуация в съответната държава, като ползват например информацията под точка №5 тук (или някакъв друг обзорен източник по техен избор).

Превода на текста, който сте получили, можете да разположите след обзорната част. 

Краен срок за предаване на курсовите работи: три дена преди официалната дата на изпита (която все още не е известна).

Ако имате въпроси, пишете ми. Поздрави!
Comments