Оценки от тестовете

posted 10 Jan 2013, 08:45 by Martin Ossikovski
Драги колеги,

Тук ще намерите оценките от тестовете си.

Очаквам курсовите работи, за да оформя крайните оценки. Моля, постарайте се - особено онези от вас, които имат лош резултат на теста.

Ще се видим на изпита (или в каб. 3076, ако имате нужда от консултация - след предварително уговорена среща).

Поздрави!
Comments