Курсови работи

posted 12 Dec 2012, 00:59 by Martin Ossikovski   [ updated 12 Dec 2012, 01:01 ]
Уважаеми колеги,

Днес ще обсъждаме курсовите работи, които всеки от вас трябва да приготви за изпита. Те ще бъдат съобразени с вашите интереси, но също и с редновните посещения на курса - тези от вас, които не са били редовни, ще трябва да изготвят реферат (1,500 думи) на тема "Етичният кодекс на печатните медии във Великобритания. История, основни принципи и начин на употреба". Аспектите, които трябва да се покрият: трите основни етапа на кодифицирането на журналистическата етика във Великобритания от края на 1940-те години до днешни дни; ключови моменти в съдържанието на кодекса; организация на уеб-сайта на PCC, възможности за подаване на жалба, практики при разглеждането на жалбите. Повтарям, това ще бъде обща тема за нередовните колеги; тези, които са били редовни, ще имат възможност да предложат превод на текст или разработка на тема по техен избор (след консултация с мен).

Критериите ми за оценка ще бъдат следните: 
  • ОРИГИНАЛНОСТ (плагиатството неизменно се оценява със слаба оценка) 
  • АНАЛИТИЧНОСТ (не се ограничавайте с преразказ - разсъждавайте върху смисъла на материала)
  • ПРИМЕРИ (илюстрирайте общите положения с подходящи примери)
  • ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ (използвайте итнерпретаторска литература и извори и цитирайте надлежно)
  • ЕЗИКОВА КОРЕКТНОСТ И СТИЛ (внимавайте с правописа, пунктуацията и стила).
Курсовите работи ще трябва да напишете по образец. Образците са качени в отдел "Ресурси" тук - изтеглете съответния файл и ако имате въпроси, свържете се с мен по електронна поща.
Comments