Информация за изпита

posted 4 Dec 2012, 09:05 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Краят на семестъра приближава, предстои изпитът. Малко информация: предвидил съм два компонента - тест и курсова работа, като тестът ще покрива ключови моменти от нещата, които сме обсъждали на лекции, а вариантите за курсова работа са три: етически анализ на журналистически материал/казус по ваш избор в обем от 1,500 думи (приблизително пет страници с широки междуредия); български превод на релевантен чуждоезичен текст след консултация с мен; реферативна работа в обем от 1,500 думи по тема, зададена от мен. 

Утре ще обсъдим в детайли отделните варианти.

Междувременно имайте предвид, че подготвям кратки конспективни изложения на лекциите, които ще се появят тук в някакъв момент преди празниците.

Ако имате въпроси или затруднения, свържете се с мен по електронна поща.

Поздрави!
Comments