Базови ресурси

posted 3 Oct 2012, 07:05 by Martin Ossikovski
През първите три седмици от семестъра ще хвърлим поглед върху базовите ресурси, с които трябва да се запознаете. 

Ще ги откриете в следните сайтове:
  1. Национален съвет за журналистическа етика (интересуват ни етичният кодекс и решенията)
  2. Национален съвет за саморегулация (интересува ни кодексът) 
  3. Съвет за електронни медии (интересуват ни първите два закона в отдел "Нормативна уредба")
Comments