Ресурси за дипломанти

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Образец за КУРСОВИ РАБОТИ по моите дисциплини. Изтеглете, попълнете титулната страница и прочетете указанията на втора страница. Успех!  56k v. 3 6 May 2015, 23:43 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Образец за дипломни работи за бакалаври във формат DOC. (Преди да използвате, прочетете указанията - в отделен файл на тази страница долу.)  152k v. 6 20 Jun 2012, 04:54 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Образец за дипломни работи за бакалаври във формат DOCX. (Преди да използвате, прочетете указанията - в отделен файл на тази страница долу.)  130k v. 6 20 Jun 2012, 04:55 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Образец за дипломни работи за магистранти във формат DOC. (Преди да използвате, прочетете указанията - в отделен файл на тази страница долу.)   152k v. 3 20 Jun 2012, 04:56 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Образец за дипломни работи за магистранти във формат DOCX. (Преди да използвате, прочетете указанията - в отделен файл на тази страница долу.)   130k v. 3 20 Jun 2012, 04:56 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Указания за ползване на образците.  12k v. 3 13 May 2012, 03:05 Martin Ossikovski
ĉ
View Download
Тук ще намерите указания за коректно цитиране на различни видове източници в курсови и дипломни работи.   14k v. 4 2 May 2014, 10:21 Martin Ossikovski
Comments