Оценки от тестовете

posted 20 May 2017, 13:03 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Ще се опитам да проверя тестовете Ви до неделя вечер, след което резултатите ще се появят в таблица тук.

Поздрави!
Comments