Оценки от теста

posted 21 May 2017, 10:22 by Martin Ossikovski   [ updated 21 May 2017, 12:49 ]
Уважаеми колеги,

Както обещах, приложено публикувам оценките от изпита.

Всички сте се справили относително добре - средният успех на курса е над 5.00. Разбира се, има известни разлики в индивидуалните оценки. Работите Ви са при мен и ще останат тук, така че всеки, който иска да се увери лично в резултата си, нека да ми пише по електронната поща, за да си уговорим среща идната седмица. (Ако имате други въпроси или нужда от помощ, също съм на линия.)

В списъка ми липсва второто момиче от групата на Кристиян и Георги - на интервюта бяха Виктор, Ренета и...? Моля да ми пише с трите си имена и факултетен номер, за да нанеса оценката. Сертификатите на финалистите от последния час ще бъдат приготвени в някакъв момент идните дни, след което ще ги изпратя по имейл - съответно на Ивона и Георги, а те ще ги разпратят на останалите.

Поздрави и успешна сесия!

P.S. Можете да се освободите с всякаква оценка, различна от слаб/2, ако желаете. 
Ĉ
Martin Ossikovski,
21 May 2017, 12:48
Comments