Задачи по мотивационните писма за следващата седмица

posted 22 Mar 2013, 03:33 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Mar 2013, 03:43 ]
Уважаеми колеги,

След като нахвърляхме някои детайли по структурата и съдържанието на мотивационните писма, задачите ви за следния път са:
  1. Да съставите мотивационно писмо според правилата, които обсъждахме - просто текст, нищо друго.
  2. Да съставите творческо мотивационно писмо (със същия текст) с оформление по ваш вкус; за тази цел прегледайте Google Docs с ключови думи "cover letter templates", вижте какво ви харесва, след което съставете свой собствен шаблон, върху който да нанесете текста.
Поздрави и приятна работа!
Comments