Оценките са готови и публикувани

posted 15 Jan 2017, 07:34 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Проверих всички тестове и курсови работи.

Най-често срещаната грешка е в курсовите работи - когато анализирате изворов материал. Изкушавате се да разсъждавате по обща интуиция за правилно и погрешно, а пътят е малко по-скучен: 1) най-напред, задължително трябва с Кодекса под ръка да откриете коя точка Ви се струва нарушена; 2) след като сте открили точката, можете да си разсъждавате на воля; 3) накрай, следва да предложите начин за поправяне на грешката.

Моля Ви, не забравяйте, че в медийната етика нещата винаги започват от нормативните документи. Ако не беше така, т.е., ако не разполагахме с една сигурна нормативна основа, която е дадена обективно, професионалистите щяха да си губят времето във вечни спорове по личните си убеждения за добро и зло, правилно и неправилно и пр.

Написал съм кратки коментари за курсовите Ви работи в таблицата тук.

Има три момичета, за които смятам, че са вложили изключително старание в подготовката на курсовите си работи. Само шестици не им стигат, затова ще им подготвя сертификати за изключителни постижения в курса по медийна етика - това са Глория, Ралица (франкофонката) и Росана. Моля да се свържат с мен по имейл за детайли за получаване на сертификатите.

Ако някой открие грешки в таблицата или има въпроси, да ми пише по всяко време.

Поздрави и успешен остатък от сесията!
Comments