Текстове за семинарните занятия

posted 7 Feb 2012, 10:48 by Martin Ossikovski   [ updated 16 Feb 2012, 06:52 ]
Драги колеги,

Както знаете, тази и следващата седмица ще бъда в отпуск.

Междувременно текстовете за вашите презентации за семинарни занятия са подготвени. Свържете се с мен по електронна поща, за да получите материали.

Ето и самите теми:

1. Варианти на културата

2. Културата в криза

3. Културните войни

4. Културата и природата

5. Към една всеобща култура

В този ред ще се състоят и представянията: най-напред - "Варианти на културата", след това "Културата в криза" и т.н. Т.е. за първото семинарно занятие след края на отпуската ми готовност трябва да имат хората с първия текст.

Напомням на отговорниците (Михаела и Мирела, ако не ме лъже паметта) да ми пратят списъци с хората своевременно. 

Не забравяйте това, което споменахме миналия път - презентациите трябва да са кратки, ясни, подредени. Говорят максимум трима души, останалите се включват с дискусия, изработване на подръчни материали и т.н.

Поздрави!
Comments