Информация за изпита

posted 12 May 2018, 14:17 by Martin Ossikovski
Драги колеги,

Изпитът по дисциплината включва следните 3 компонента:

1) автобиография в избран от Вас формат;
2) мотивационно писмо в избран от Вас формат;
3) мултимедийна презентация - преработка на вече подготвена презентация по друг предмет съгласно правилата и алтернативите, които сме обсъждали;
4) имейл - текстът на съобщението, с което ще ми изпратите компоненти 1-3 горе.

Поради пропуснатите часове заради празници, отменям практическите изпити на място (обработка на текст, писане на имейл), защото времето няма да ни стигне. 

Моля, имайте предвид следните условия:

1) задачите се изпращат не по-рано от 48 ч. преди датата на изпита (т.е. не преди 10 юни 2018 г.)! (В противен случай в пощата ми ще настъпи безпорядък и вероятно ще изгубя част от задачите)!
2) Задачите ***не се изпращат в празен имейл*** - съобщението трябва да бъде написано по правилата, за които сме говорили, да съдържа информация за Вас, какво и защо изпращате; този компонент също се оценява! (Празни имейли с приложения изобщо не трябва да пращате никога на никого по никакъв повод, това е белег за изключително лоша бизнес култура.)

Поздрави,
МО
Comments