Компютърно-опосредствана комуникация (2017/18)

Оценките са публикувани

posted 13 Jun 2018, 04:14 by Martin Ossikovski   [ updated 13 Jun 2018, 05:37 ]

Драги колеги,

Работите Ви са проверени и оценките са публикувани (анонимен списък) тук. Моля, изчакайте зареждането на таблицата и изберете специалността си от табовете в долната част на страницата. Оценките по компоненти ще насочат вниманието Ви там, където имате слабости.

На разположение съм за консултации относно оценките, но след като се прибера в България - т.е. след 20 юни идната седмица.

Поздрави,
МО

Списък за нанасяне на оценки + предадени материали

posted 10 Jun 2018, 03:46 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Тук можете да следите дали съм получил материалите Ви. Пак тук ще се появяват поетапно оценките, щом съм готов с проверка на всичко. Започвам тази вечер с нещата, които вече са получени.

Поздрави и успех!

Информация за изпита

posted 12 May 2018, 14:17 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Изпитът по дисциплината включва следните 3 компонента:

1) автобиография в избран от Вас формат;
2) мотивационно писмо в избран от Вас формат;
3) мултимедийна презентация - преработка на вече подготвена презентация по друг предмет съгласно правилата и алтернативите, които сме обсъждали;
4) имейл - текстът на съобщението, с което ще ми изпратите компоненти 1-3 горе.

Поради пропуснатите часове заради празници, отменям практическите изпити на място (обработка на текст, писане на имейл), защото времето няма да ни стигне. 

Моля, имайте предвид следните условия:

1) задачите се изпращат не по-рано от 48 ч. преди датата на изпита (т.е. не преди 10 юни 2018 г.)! (В противен случай в пощата ми ще настъпи безпорядък и вероятно ще изгубя част от задачите)!
2) Задачите ***не се изпращат в празен имейл*** - съобщението трябва да бъде написано по правилата, за които сме говорили, да съдържа информация за Вас, какво и защо изпращате; този компонент също се оценява! (Празни имейли с приложения изобщо не трябва да пращате никога на никого по никакъв повод, това е белег за изключително лоша бизнес култура.)

Поздрави,
МО

Имейл адреси за курсови материали

posted 31 Mar 2018, 08:38 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Моля, изпратете ми общите имейли на групите си (и двете специалности), за да мога да споделя линковете към онлайн папките с материали за курса.

Поздрави и приятна ваканция!

1-4 of 4