Семинар - текстообработка

posted 28 Mar 2017, 00:42 by Martin Ossikovski
Публикувам материалите за семинар тази седмица - два файла:
  1. Указания за задачите
  2. Файл с текст, върху който да се приложат указанията
Поздрави!
ĉ
Martin Ossikovski,
28 Mar 2017, 00:42
ĉ
Martin Ossikovski,
28 Mar 2017, 00:42
Comments