Материали за семинар

posted 14 Mar 2016, 00:46 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Загубих бройката на седмиците, но публикувам материали за упражнение:

  1. От миналата и по-миналата седмица - автобиографии (изпуснахме лекцията в петък, 4 март, затова темите за семинар се дублират).
  2. За тази седмица - мотивационно писмо.
Поздрави!
ĉ
Martin Ossikovski,
14 Mar 2016, 00:46
ĉ
Martin Ossikovski,
14 Mar 2016, 00:46
Comments