Презентация #8

posted 9 Apr 2014, 09:17 by Martin Ossikovski
Драги колеги,

Осмата презентация вече е в папката.

Ще се видим утре.

Поздрави!
Comments