Материали за практически изпит

posted 28 Apr 2014, 01:54 by Martin Ossikovski   [ updated 12 May 2014, 03:39 ]
Тук можете да изтеглите материалите за практическия изпит.

(Връзката ще бъде отключена в рамките на няколко минути в началото на практическия изпит на всяка група. NB - всяка група получава различен изпитен лист.)
Comments