Финални оценки

posted 26 May 2014, 11:05 by Martin Ossikovski   [ updated 26 May 2014, 11:29 ]
Уважаеми колеги,

Изчислих финалните оценки - можете да ги намерите тук.

(Важно - след десетичната запетая оценките се закръгляват в полза на кандидата, т.е. 2.5=3, 3.5=4 и т.н.)

Ако намерите грешка в сметките, пишете ми по всяко време. Пишете ми също и ако се съмнявате в технически грешки.

Утре между 11.30 и 14.00 ч. съм на ваше разположение в редакцията на УНСС за нанасяне на оценки. Държа да видя лично всички, които имат оценки 5.00 и 6.00 на теста. На разположение съм и за всеки, който иска да провери практическите си работи и грешките, за които съм отнемал точки.

Поздрави!
Comments