Часовете утре

posted 26 Feb 2014, 07:00 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

За да не се получи недоразумение, информирам ви, че утре ще се видим в 9.00, както е по програма. 

Вече съм в движение.

Поздрави!
Comments