Утопия, дистопия или "синтопия"?

posted 31 Oct 2012, 03:17 by Martin Ossikovski   [ updated 9 Nov 2012, 07:35 ]
Миналия петък говорихме за крайния оптимизъм (утопията) и крайния песимизъм (дистопията) в КОК. 

Тази седмица ще се опитаме да свържем противоположностите (какъвто винаги е реалният случай), като хвърлим поглед на въпросите от проучването, което прилагам към този пост (вж. bg_syntopia.docx).
Ċ
Martin Ossikovski,
31 Oct 2012, 03:17
ĉ
Martin Ossikovski,
9 Nov 2012, 07:34
Comments