Работа с текст

posted 5 Dec 2012, 06:28 by Martin Ossikovski
Задачата за тази седмица - техническо оформление на текст под и над линия. 

Моля, изтеглете приложения файл и го приведете във вид според всички правила, които обсъждахме миналия петък. 

Успех!
ĉ
text.doc
(37k)
Martin Ossikovski,
12 Dec 2012, 02:50
Comments