Оформление на текст

posted 5 Dec 2012, 04:12 by Martin Ossikovski
Задачата за тази седмица - техническо оформление на текст под и над линия. 

Моля, изтеглете приложения файл и го приведете във вид според всички правила, които обсъждахме миналия петък. 

Успех!
ĉ
text.doc
(54k)
Martin Ossikovski,
5 Dec 2012, 04:12
Comments