Оценки

posted 10 Jan 2013, 08:52 by Martin Ossikovski   [ updated 10 Jan 2013, 11:27 ]
Драги колеги,

Ето и резултатите от теста и презентациите, които ми изпратихте.

Няколко пояснения:
  • оценка "0" означава, че не сте положили изпит за съответния компонент;
  • крайната оценка е средноаритметична от всички компоненти - можете да я изчислите сами по таблицата, като закръглите в своя полза (т.е. 4.50=5 и т.н.);
  • в случай, че имате слаба оценка на теста, следва да се явите на редовния изпит в края на месеца - конспекти на темите можете да ползвате тук;
  • също на датата на редовния изпит можете да се срещнете с мен, за да получите разяснения за грешките, които сте допуснали на презентациите, и за които съм отнемал точки.
Поздрави!
Comments