Критерии за презентациите

posted 18 Dec 2012, 02:30 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Вече получих няколко презентации по пощата - благодаря!

Напомням критериите за оценка:
  1. Баланс на цветовото оформление (да не изморява очите)
  2. Симтеричност на подредбата
  3. Консистентност (на темите, шрифтовете...)
  4. Умела употреба на ключови думи вместо свързан текст (презентацията не трябва да прожектира това, което вие така или иначе ще разкажете в свързан текст, а да го допълва; включването на парчета текст е допустимо, ако е неизбежно - например ако става въпрос за много важен цитат, който искате да представите в детайли)
  5. Съответствие с поставената тема (именно "Раждането на интернет", а не нещо друго)
  6. Коректно представяне на конкретни факти
Ако имате въпроси, пишете ми.

Поздрави!
Comments