Информация за изпита

posted 4 Dec 2012, 08:53 by Martin Ossikovski
Драги колеги,

Напомням ви, че тестът и практическият изпит по дисциплината ще бъдат проведни в последната седмица на семестъра - 17-21 декември, точно преди празниците. При желание от ваша страна, ще имате възможност да повишите оценката си по време на редовната сесия.

Тестът ще покрива основни моменти от неща, които сме обсъждали на лекциите - във вид на отворени и затворени въпроси. Практическият изпит ще представлява демонстрация на елементарни умения за работа с текстови редактор (на място пред мен) и редактор за мултимедийни презентации (с предварително подготвена презентация на тема "Раждането на интернет"). Ако имате някакви затруднения, можете да се свържете с мен по електронна поща по всяко време.

В момента подготвям кратки конспективни изложения на темите от лекциите, които ще ви улеснят с подготовката за изпита. Очаквам да приключа до неделя - тогава ще получите всичко тук в един общ файл. Ако все пак ви се е налагало да отсъствате от лекции, съветвам ви да ползвате записки на свои колеги - ще ви бъде от полза.

Сърдечни поздрави!
Comments