Компютърно-опосредствана комуникация (2012/13)

Оценки

posted 10 Jan 2013, 08:52 by Martin Ossikovski   [ updated 10 Jan 2013, 11:27 ]

Драги колеги,

Ето и резултатите от теста и презентациите, които ми изпратихте.

Няколко пояснения:
 • оценка "0" означава, че не сте положили изпит за съответния компонент;
 • крайната оценка е средноаритметична от всички компоненти - можете да я изчислите сами по таблицата, като закръглите в своя полза (т.е. 4.50=5 и т.н.);
 • в случай, че имате слаба оценка на теста, следва да се явите на редовния изпит в края на месеца - конспекти на темите можете да ползвате тук;
 • също на датата на редовния изпит можете да се срещнете с мен, за да получите разяснения за грешките, които сте допуснали на презентациите, и за които съм отнемал точки.
Поздрави!

Очаквайте скоро резултатите

posted 1 Jan 2013, 07:02 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Честита 2013 година, желая ви здраве и успехи!

Тестовете ви вече са проверени, но ми остава още доста работа по презентациите, които са над 70 броя. Затова ви моля за разбиране - резултатите ще се появят тук до 10 януари, надявам се.

Поздрави!

Важна информация

posted 22 Dec 2012, 06:37 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Dec 2012, 06:38 ]

Уважаеми колеги,

Крайният срок за изпращане на курсовите работи (т.е. презентациите) изтече вчера, ще прегледам работите на тези, които са ми пратили.

Междувременно се надявам да съм готов и с резултатите от теста възможно най-скоро. Следете тази страница.

Относно редовния изпит по време на сесията - на него следва да се явите в два случая:
 • ако желаете да повишите оценката си или
 • ако имате оценка 2.00 на теста.
Моля, имайте превдид последната възможност и ми пишете, ако имате въпроси.

Поздрави и радостно посрещане на празниците!

Направете проверка тук

posted 19 Dec 2012, 11:01 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Тук ще откриете папката с вашите курсови работи.

Ако някой ми е изпратил курсова работа, но не я вижда в списъка, значи не съм я получил. Нека ми пише по електронна поща.

Поздрави!

Критерии за презентациите

posted 18 Dec 2012, 02:30 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Вече получих няколко презентации по пощата - благодаря!

Напомням критериите за оценка:
 1. Баланс на цветовото оформление (да не изморява очите)
 2. Симтеричност на подредбата
 3. Консистентност (на темите, шрифтовете...)
 4. Умела употреба на ключови думи вместо свързан текст (презентацията не трябва да прожектира това, което вие така или иначе ще разкажете в свързан текст, а да го допълва; включването на парчета текст е допустимо, ако е неизбежно - например ако става въпрос за много важен цитат, който искате да представите в детайли)
 5. Съответствие с поставената тема (именно "Раждането на интернет", а не нещо друго)
 6. Коректно представяне на конкретни факти
Ако имате въпроси, пишете ми.

Поздрави!

Конспективни изложения

posted 15 Dec 2012, 13:19 by Martin Ossikovski

Ето и обещаните конспективни изложения.

Успех на всички!

Работа с текст

posted 5 Dec 2012, 06:28 by Martin Ossikovski

Задачата за тази седмица - техническо оформление на текст под и над линия. 

Моля, изтеглете приложения файл и го приведете във вид според всички правила, които обсъждахме миналия петък. 

Успех!

Оформление на текст

posted 5 Dec 2012, 04:12 by Martin Ossikovski

Задачата за тази седмица - техническо оформление на текст под и над линия. 

Моля, изтеглете приложения файл и го приведете във вид според всички правила, които обсъждахме миналия петък. 

Успех!

Информация за изпита

posted 4 Dec 2012, 08:53 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Напомням ви, че тестът и практическият изпит по дисциплината ще бъдат проведни в последната седмица на семестъра - 17-21 декември, точно преди празниците. При желание от ваша страна, ще имате възможност да повишите оценката си по време на редовната сесия.

Тестът ще покрива основни моменти от неща, които сме обсъждали на лекциите - във вид на отворени и затворени въпроси. Практическият изпит ще представлява демонстрация на елементарни умения за работа с текстови редактор (на място пред мен) и редактор за мултимедийни презентации (с предварително подготвена презентация на тема "Раждането на интернет"). Ако имате някакви затруднения, можете да се свържете с мен по електронна поща по всяко време.

В момента подготвям кратки конспективни изложения на темите от лекциите, които ще ви улеснят с подготовката за изпита. Очаквам да приключа до неделя - тогава ще получите всичко тук в един общ файл. Ако все пак ви се е налагало да отсъствате от лекции, съветвам ви да ползвате записки на свои колеги - ще ви бъде от полза.

Сърдечни поздрави!

За ползите и вредите

posted 13 Nov 2012, 11:04 by Martin Ossikovski

Задачата ви тази седмица ще бъде да намерите по един материал съответно за ползите и вредите от общуването в компютърна среда и да представите накратко основните идеи на колегите си. 

Освен това ще трябва да опишете точната стратегия, която сте използвали, за да откриете материалите. 

Накрая ще съпоставим резултатите определим кои стратегии са били най-успешни.

1-10 of 16