Темпорални граници - началото и краят

posted 28 Oct 2012, 06:34 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Тук можете да намерите конспект на втората лекция и мултимедийна презентация.

Третата тема - тази за пространствените граници - ще довършим утре, след това ще кача конспект и мултимедия и за нея.

Ако имате някакви въпроси, нещо в конспекта е неясно или откриете грешка - моля, пишете ми.

Поздрави!
ĉ
Martin Ossikovski,
28 Oct 2012, 06:34
ć
Martin Ossikovski,
28 Oct 2012, 06:34
Comments