Конспективни изложения и презентации

posted 21 Jan 2013, 12:05 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Тук ще откриете конспекти на всички теми, върху които работихме заедно през семестъра.

А тук е папката с презентациите към всяка тема. (Възможно е да не виждате някои от файловете, докато папката се синхронизира.)

Поздрави, успех и до 31-ви януари!
Comments