История, историография...

posted 8 Oct 2012, 09:40 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Публикувам непретенциозен план на нещата, които Ви представих днес, както и мултимедийната презентация.

Надявам се, че ще Ви бъдат от полза.

Публикувам също и работен вариант на всички теми, които съм предвидил за обсъждане този семестър. Имайте предвид, че той ще придобие по-приличен вариант през следващите седмици.

Ако имате нужда от помощ, оставам на Ваше разположение по електронна поща.
ĉ
Martin Ossikovski,
8 Oct 2012, 09:40
ć
Martin Ossikovski,
8 Oct 2012, 09:40
ĉ
Martin Ossikovski,
8 Oct 2012, 09:40
Comments