Връзки за първите две лекции

posted 2 Mar 2013, 11:51 by Martin Ossikovski
Драги колеги,

Тук ще получавате списък с материали за лекциите ни в сряда. Първите две бяха за базова ориентация - занимавахме се с идеята за т.нар. "Съюз на иновациите" и с теорията за ролята на иновациите в големите икономически цикли на Николай Кондратиев. Полезни материали:
Comments