Три презентации за заключение

posted 23 Apr 2013, 22:20 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Както вероятно добре знаете, един от най-утвърдените форуми за презентиране на иновационна тематика е TED (=technology, entertainment, and design).

Затова в заключение ще се запознаем с три презентации на по-медийна тематика - една за интернет, една за принципите на открития свят и една за споделянето в света на бизнеса.

Поздрави!
Comments