Оценки от тестовете, изпит

posted 15 May 2013, 12:40 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Оценките от тестовете си можете да намерите тук. В деня на изпита можете да разгледате тестовете и да видите какви грешки сте допуснали.

Тези от вас, които трябва да се явят на изпит (т.е. имат слаба оценка на теста, не са се явили на тест или желаят да повишат оценката си от теста), имат задача да подготвят курсова работа на тема: "Медийни примери за бизнес моделите на хамелеона, иноватора и виртуалното фоайе".

Изисквания за курсовата работа - обем: 10 компютърни страници по образеца в отдел "Студенти" на този сайт; курсовата работа трябва да се състои от увод, заключение (по един параграф) и три основни части - по една за всеки модел, която да разяснява (1) същността на модела и (2) конкретен медиен пример; задължително се прилага списък с използвана литература.

Очаквам готовите работи по електронна поща до 26 май. Изпитът ще се проведе на 27 май, както е по график.

Ако имате въпроси, пишете ми.

Поздрави!
Comments