Иноватика (2012/13)

Окончателни оценки

posted 27 May 2013, 05:32 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Тук можете да намерите списъка с окончателните оценки.

Ако забележите техническа грешка, пишете ми.

Поздрави, весело лято и ползотворна ваканция!

Оценки от тестовете, изпит

posted 15 May 2013, 12:40 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Оценките от тестовете си можете да намерите тук. В деня на изпита можете да разгледате тестовете и да видите какви грешки сте допуснали.

Тези от вас, които трябва да се явят на изпит (т.е. имат слаба оценка на теста, не са се явили на тест или желаят да повишат оценката си от теста), имат задача да подготвят курсова работа на тема: "Медийни примери за бизнес моделите на хамелеона, иноватора и виртуалното фоайе".

Изисквания за курсовата работа - обем: 10 компютърни страници по образеца в отдел "Студенти" на този сайт; курсовата работа трябва да се състои от увод, заключение (по един параграф) и три основни части - по една за всеки модел, която да разяснява (1) същността на модела и (2) конкретен медиен пример; задължително се прилага списък с използвана литература.

Очаквам готовите работи по електронна поща до 26 май. Изпитът ще се проведе на 27 май, както е по график.

Ако имате въпроси, пишете ми.

Поздрави!

Три презентации за заключение

posted 23 Apr 2013, 22:20 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Както вероятно добре знаете, един от най-утвърдените форуми за презентиране на иновационна тематика е TED (=technology, entertainment, and design).

Затова в заключение ще се запознаем с три презентации на по-медийна тематика - една за интернет, една за принципите на открития свят и една за споделянето в света на бизнеса.

Поздрави!

Материали за подготовка на проект

posted 7 Apr 2013, 07:20 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Миналия път преминахме към последната и финална част на курса - замислянето, структурирането и реализирането на проекти.

Ето един конкретен материал относно основните компоненти на един академичен проект. (В случая става въпрос за предложение за дипломна работа, което по същество е тъкмо проект.) Текстът е на английски език, но няма да ви затрудни, защото се припокрива с това, което представих миналия път.

Поздрави!

Материали по темата за моделирането

posted 22 Mar 2013, 03:28 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Предлагам ви следното четиво по темата за моделирането ("хамелеон", "виртуално фоайе" и "иноватор" - гл. 4, 5 и 6):


Можете да разгледате книгата, ако имате специален интерес към темата - и да си я закупите, например чрез Book Depository (те работят безотказно с България, при това винаги с безплатна доставка).

Напомням ви, че следващата сряда очаквам вашите представяния по следните два въпроса: 
  1. Може ли липсата на политическо лидерство (както се случва с протести, организирани в социални мрежи) да бъде проблем?
  2. Ако да, то какъв (медиен) иновационен модел може да реши този проблем?
Поздрави!

Връзки за първите две лекции

posted 2 Mar 2013, 11:51 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Тук ще получавате списък с материали за лекциите ни в сряда. Първите две бяха за базова ориентация - занимавахме се с идеята за т.нар. "Съюз на иновациите" и с теорията за ролята на иновациите в големите икономически цикли на Николай Кондратиев. Полезни материали:

1-6 of 6