"Съюз на иновациите"

posted 22 Feb 2012, 01:10 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Feb 2012, 01:10 ]
За лекциите тази семица - виж Innovation Union Homepage.

Поздрави!
Comments