Семинар - обобщение

posted 25 Feb 2012, 01:49 by Martin Ossikovski   [ updated 25 Feb 2012, 02:44 ]
Тази седмица обсъдихме насоки при избор на тема за изследователски проект, какъвто предстои да презентирате по график.

Основните насоки:
  1. Избор на тема: конкретният фокус е гаранция за интерес от страна на читателите; пример: "Българските медии - на властта или на обществото?" звучи по-зле от "Българските медии - на властта или на обществото? Промени в редакторската политика на Глас народен [заглавието е измислено] след Избори 2011". (Не твърдя, че този вариант е идеален, използвам го само като пример тук.)
  2. Въпросите - винаги се започва с изследователските въпроси, т.е. какво в крайна сметка искам да разбера чрез работата си по този проект. Те трябва да са формулирани ясно, просто и конкретно.
  3. Контекстът - проектът трябва да бъде обезпечен с източници; за това какви видове могат да бъдат те ще говорим подробно по-нататък.
  4. Методология - преди всичко е нужен и отговор на въпроса "Как ще се случи всичко, което е замислено в проекта?". Това представлява методологията - нещо като пътна карта, която разписва какво трябва да се случи, за да се получи отговор на въпросите в (2).
Поздрави!

P.S. Забравих и най-трудното: за тези четири неща трябва да мислите горе-долу едновременно...
Comments