Предаване на курсови работи

posted 14 May 2012, 05:50 by Martin Ossikovski   [ updated 25 May 2012, 10:38 ]
Драги колеги,

Тук можете да следите дали вашата курсова работа е достигнала до мен:

1. 3-ти курс (препраща към папка в Google Drive)

2. 4-ти курс (препраща към папка в Google Drive)

Както ще забележите, в тези папки запазвам материалите от всеки от вас. 

Ако някой забележи неточност, липса и т.н., може да се свърже с мен по електронна поща, за да решим проблема.

Напомням ви за цялата процедурата за оценка на семинар: съставяте план за дипломна работа, аз преглеждам първоначалния план с бележки, вие редактирате съобразно бележките и предавате окончателен вариант; оценява се окончателният вариант, който има 50% тежест за крайната оценка (заедно с оценката от теста върху лекциите). Окончателния вариант трябва да получа в разумен срок (два-три дена най-късно) преди датата на изпита, за да имам физическа възможност да проверя всички материали.

Поздрави! 
Comments