Край на първи етап

posted 19 May 2012, 12:25 by Martin Ossikovski   [ updated 19 May 2012, 12:25 ]
Драги колеги от 3-ти и 4-ти курс,

В този момент спирам да приемам чернови на курсови работи за преработка.

Всичко, което получа до 24-ти май, ще приемам за окончателен вариант.

Тези от вас, които са насоки за редактиране на проектите, моля да предадат в срок финалните варианти. Не забравяйте, че винаги можете да проверите дали курсовата ви работа е стигнала до мен чрез споделените папки в Google Docs (вж. долу).

Това е - пожелавам на всички успешна и ползотворна сесия!
Comments