Промени в графика за презентации

posted 24 Mar 2015, 06:27 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Тъй като тази седмица ми се наложи да отсъствам, в графика за презентации настъпват промени както следва:
  1. Презентациите, планирани за 24 март (Полша, Сърбия, Потугалия) се отлагат за следващата седмица - 31 март
  2. Презентациите, планирани за 31 март, ще се проведат по график
С други думи, следващата седмица ще отделим малко повече време за вашите презентации, това е всичко.

Ако имате някакви въпроси, пишете ми по всяко време.

Поздрави!
Comments