Представяния на държави

posted 24 Feb 2015, 01:46 by Martin Ossikovski   [ updated 24 Feb 2015, 01:47 ]
Уважаеми колеги,

Все още не съм получил презентациите ви за днес (24 февруари).

Напомням ви, че по условие трябва да ги изпращате по електронна поща преди деня за представяне по график, за да имам възможност да ги прегледам и подготвя.

Графикът на представянията е достъпен в общия имейл на курса.

Липсващи държави за днес: Румъния, Унгария, Хърватия...

Поздрави!
Comments