Оценки от поправка

posted 22 Jun 2015, 00:27 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Приложено публикувам оценките от поправителния изпит.

Поздрави!
Ĉ
Martin Ossikovski,
22 Jun 2015, 00:27
Comments