График за презентации

posted 25 Feb 2015, 10:03 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Нанесох промени в графика за представянията съгласно това, което сте се разбрали по между си.

Новият график е качен в папката с материали за курса, достъпна през груповата ви поща.

Моля, уверете се, че всичко е наред - пишете ми, ако забележите несъответствия.

Поздрави!
Comments