Чуждестранна журналистика (2014/15)


Оценки от поправка

posted 22 Jun 2015, 00:27 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Приложено публикувам оценките от поправителния изпит.

Поздрави!

Крайни оценки

posted 27 May 2015, 03:19 by Martin Ossikovski   [ updated 27 May 2015, 03:20 ]

Уважаеми колеги,

Финалните оценки са качени в два отделни файла (съответно за всяка специалност) тук:


Ако имате въпроси, пишете ми по електронна поща.

Важно: крайната оценка винаги се закръглява в полза на кандидата, т.е. 2.5=3, 3.5=4, но 5.25=5 и т.н.

По-късно ще обявя приемно време за нанасяне на оценките в книжките.

Поздрави!

Промени в графика за презентации

posted 24 Mar 2015, 06:27 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Тъй като тази седмица ми се наложи да отсъствам, в графика за презентации настъпват промени както следва:
  1. Презентациите, планирани за 24 март (Полша, Сърбия, Потугалия) се отлагат за следващата седмица - 31 март
  2. Презентациите, планирани за 31 март, ще се проведат по график
С други думи, следващата седмица ще отделим малко повече време за вашите презентации, това е всичко.

Ако имате някакви въпроси, пишете ми по всяко време.

Поздрави!

График за презентации

posted 25 Feb 2015, 10:03 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Нанесох промени в графика за представянията съгласно това, което сте се разбрали по между си.

Новият график е качен в папката с материали за курса, достъпна през груповата ви поща.

Моля, уверете се, че всичко е наред - пишете ми, ако забележите несъответствия.

Поздрави!

Представяния на държави

posted 24 Feb 2015, 01:46 by Martin Ossikovski   [ updated 24 Feb 2015, 01:47 ]

Уважаеми колеги,

Все още не съм получил презентациите ви за днес (24 февруари).

Напомням ви, че по условие трябва да ги изпращате по електронна поща преди деня за представяне по график, за да имам възможност да ги прегледам и подготвя.

Графикът на представянията е достъпен в общия имейл на курса.

Липсващи държави за днес: Румъния, Унгария, Хърватия...

Поздрави!

Материали за самоподготовка

posted 17 Feb 2015, 01:58 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Линкове към материалите за самоподготовка се качват поетапно в общите имейли на курсовете.

Ако имате въпроси, пишете ми.

Поздрави!

1-6 of 6