Подготовка за изпита

posted 21 May 2017, 21:44 by Martin Ossikovski   [ updated 21 May 2017, 21:47 ]
Уважаеми колеги,

Предстои Ви полагане на изходящ тест по дисциплината в тестовия център на университета. Тестът е компютърно генериран, всеки ще получи различни комбинации от въпроси, групирани по темите, които сме разглеждали. Материалите, които са необходими са подготовка, са качени в онлайн папката за споделяне, която ползваме от началото на семестъра.

Който е изгубил линка към папката, нека да ми пише с името, факултетния си номер и специалността си, за да получи нов линк.

Датата на изпита вече е определена в сайта на университета - 7 юни.

Напомням Ви в подготовката си да обърнете внимание на фактите (дати, имена, заглавия, събития). Не забравяйте също така да изпратите самостоятелните си задачи (курсови работи/презентации), ако все още не сте го сторили - имате време до вечерта на деня преди изпита.

Поздрави и успех!
Comments