Оценки

posted 10 Jun 2017, 11:09 by Martin Ossikovski   [ updated 10 Jun 2017, 12:23 ]
Колеги,

Приложено публикувам таблица с окончателните оценки.

ВАЖНО: оценка 2.5 се нанася като 3 в системата и ви позволява да вземете изпита!

Ще въвеждам в системата в понеделник, така че всеки, който има въпроси, нека да ми пише до неделя вечер - не по-късно.

Бих искал да припомня на (една все пак малка) част от вас, че копи-пейст системата е не е подходящ начин за съставяне на курсова работа - открива се много лесно и личи практически от километри... 

Искам да благодаря на всички, които са се отнесли съвестно към задачите си и действително предадоха текстове, написани от 1 л., ед. ч. Поздравявам и всички с 23+ точки на теста - общо 5/100 души - вие сте в "топ 5%" на куросвете си.

За тези, които са на поправка, задачата е: курсова работа на тема "Възникване и развитие на идеята за свободния печат" в обем от 5 страници (без титулна) по стандарта, даден в този сайт. Краен срок за предаване на работата: вечерта преди датата на поправителния изпит.

Приятно лято!
Ĉ
Martin Ossikovski,
10 Jun 2017, 12:23
Comments