Чуждестранна журналистика (2016/17)


Оценки

posted 10 Jun 2017, 11:09 by Martin Ossikovski   [ updated 10 Jun 2017, 12:23 ]

Колеги,

Приложено публикувам таблица с окончателните оценки.

ВАЖНО: оценка 2.5 се нанася като 3 в системата и ви позволява да вземете изпита!

Ще въвеждам в системата в понеделник, така че всеки, който има въпроси, нека да ми пише до неделя вечер - не по-късно.

Бих искал да припомня на (една все пак малка) част от вас, че копи-пейст системата е не е подходящ начин за съставяне на курсова работа - открива се много лесно и личи практически от километри... 

Искам да благодаря на всички, които са се отнесли съвестно към задачите си и действително предадоха текстове, написани от 1 л., ед. ч. Поздравявам и всички с 23+ точки на теста - общо 5/100 души - вие сте в "топ 5%" на куросвете си.

За тези, които са на поправка, задачата е: курсова работа на тема "Възникване и развитие на идеята за свободния печат" в обем от 5 страници (без титулна) по стандарта, даден в този сайт. Краен срок за предаване на работата: вечерта преди датата на поправителния изпит.

Приятно лято!

Таблица с курсови работи/презентации/изпит

posted 7 Jun 2017, 06:33 by Martin Ossikovski   [ updated 7 Jun 2017, 11:45 ]

Уважаеми колеги,

Пубилкувам таблица, в която съм нанесъл:

1) предадени/непредадени курсови работи (за медия икономика);
2) представени/непредставени/непредадени презентации (за медии и журналистика);
3) положен/неположен изпит (в тестовия център днес).

Моля да направите сверка и да ми пишете *максимално* бързо, ако видите, че нещо липсва при мен. Липсите са отбелязани с червен цвят в таблицата.

Поздрави!

Подготовка за изпита

posted 21 May 2017, 21:44 by Martin Ossikovski   [ updated 21 May 2017, 21:47 ]

Уважаеми колеги,

Предстои Ви полагане на изходящ тест по дисциплината в тестовия център на университета. Тестът е компютърно генериран, всеки ще получи различни комбинации от въпроси, групирани по темите, които сме разглеждали. Материалите, които са необходими са подготовка, са качени в онлайн папката за споделяне, която ползваме от началото на семестъра.

Който е изгубил линка към папката, нека да ми пише с името, факултетния си номер и специалността си, за да получи нов линк.

Датата на изпита вече е определена в сайта на университета - 7 юни.

Напомням Ви в подготовката си да обърнете внимание на фактите (дати, имена, заглавия, събития). Не забравяйте също така да изпратите самостоятелните си задачи (курсови работи/презентации), ако все още не сте го сторили - имате време до вечерта на деня преди изпита.

Поздрави и успех!

Курсови работи/презентации

posted 20 May 2017, 13:07 by Martin Ossikovski   [ updated 21 May 2017, 21:46 ]

Уважаеми колеги,

За успешно завършване на курса, преди полагането на финалния тест в електронния център е необходимо:
  1. да представите курсова работа по условия, описани в конспекта (за специалност "Медия икономика");
  2. да подготвите презентация на избрана чуждестранна държава (за специалност "Медии и журналистика").
Ще очаквам материалите Ви по електронна поща до идния петък, 26 май 6 юни вечерта (изпитът ще се проведе на 7 юни).

Ако някой е предал курсова работа/презентация, но не е получил отговор от мен или иска да провери дали всичко е получено, моля час по-скоро да ми пише.

На Ваше разположение съм и ако имате нужда от помощ за подготовката за изпита.

Поздрави и успех!

Материали за подготовка на презентации

posted 21 Feb 2017, 12:21 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Тези от Вас, които имат презентации за подготовка, могат да ползват следния линк:


Тук ще намерите обзор на основното, което бихте могли да включите в презентациите си.

Поздрави!

Достъп до материали и конспект

posted 13 Feb 2017, 06:12 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Онлайн папките за споделяне на материали от лекциите са създадени и започват да се пълнят. Качил съм и списъците за представяне за специалност "Медии и журналистика".

Както се уговорихме, очаквам имейли от групите/курсовете, където да Ви изпратя линкове за достъп до папките (те са с ограничено споделяне - само за участници в курса).

Поздрави!

1-6 of 6