Оценки от тестовете

posted 13 Dec 2013, 01:56 by Martin Ossikovski   [ updated 13 Dec 2013, 03:58 ]
Колеги,

Тестовете ви са проверени, оценките са качени в сайта тук. (П.П. Промених файла - сега са подредени по ред на факултетните номера.)

Важна информация, която трябва да знаете:
  1. Поради объркването, което е настъпило във връзка с отчитането на погрешните отговори, във ваша полза реших да не зачитам непопълнените отговори, като изхождам от допускането, че онези от вас, които не са попълнили отговор, са се опасявали да не загубят една допълнителна точка. Така например ако в един тест от 30 въпроса има пет грешки и два непопълнени отговора, оценката е изчислена в проценти след изваждане на броя на непопълнените въпроси от общия брой на въпросите, т.е. 25/(30-2)=89%. Затова и резултатите навсякъде са дадени в проценти. 
  2. Понижих скалата за оценяване отново във ваша полза, като я съобразих с максималния постигнат резултат. Оценките са изчислени в следните диапазони: 0-50%=2; 51-60%=3; 61-70%=4; 71-80%=5; 81-90%=6; 91-100%=6+++ (има две работи, които са съотв. 95 и 96% резултат, и двете са чудесни).
  3. В момента съм изчислил крайните ви оценки според резултатите от тестовете и текущите оценки от семинарите. Можете да ги проверите в таблицата и да прецените дали желаете да се явите на редовен изпит или желаете да запазите оценката си. Ако имате съмнение, че информацията е нанесена погрешно, пишете ми по електронна поща.
  4. Някои от вас ще забележат питанки до имената си в графата за семинарите. Моля да се свържат с мен час по скоро по електронна поща и да ми изпратят следната информация: трите си имена, факултетни номера, с кого са правили презентация в група и коя държава са представяли, за да мога да финализирам списъка.
  5. С вашата представителка Стоя-Александрина се уговорихме на редовния изпит да се паднат две теми и вие сами да изберете по коя да пишете. Едната тема ще бъде от моите лекции според конспекта, с който разполагате. Другата тема ще бъде изцяло по сборника за медиите в Европа и ще представлява конркетен въпрос върху Великобритания или Германия. За да се подготвите добре, ползвайте учебника, той ще ви бъде напълно достатъчен.
  6. Ако желаете да проверите лично теста си и да го обсъдим заедно, можете да ме намерите в преподавателския кабинет (редакцията на 4-ти етаж) в УНСС идния понеделник, 16 декември, между 14 и 16 ч. Предпочитам да се видим тогава, за да не губим време на 14-ти януари, когато е редовният изпит. П.П. Тъй като разбирам, че имате разнообразни ангажименти в понеделник, ще бъда наличен за консултации и в сряда, 14.-16.00 ч.
  7. Общото ми впечатление от тестовете е, че по-голямата част от вас са се опитали да вземат изпита на вродени знания, което е невъзможно с предмета, който водя. Това ме натъжава. Радвам се на хората, които са изкарали оценки 5.00 и 6.00 - един поглед върху работите им е достатъчен, за да покаже, че са вложили старание в подготовката си. Хубавата новина е, че всички оценки са абсолютно реални и не девалвират цифровото изражение на оценката. 
  8. П.П. Дръжа да видя лично всички, които имат отлични оценки и оценки мн. добър на теста; искам да се срещна също с Атанас Терзиев, Нинка и Стефан за да обсъдя с тях грешките, които са допуснали на теста.
Comments