Информация за изпита

posted 28 Nov 2013, 01:39 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Следва важна информация за изпита по дисциплината:
  1. ИЗХОДЯЩ ТЕСТ - ще се проведе на 11 декември 2013 г. по време на лекцията. (Причината е, че 18 декември, когато е последното ни занятие по програма, ще бъде неучебен ден поради провеждането на Общо събрание на нашия факултет.) Времето за решаване на теста ще бъде 40 минути, като броят на въпросите ще бъде съобразен с това. Моля, имайте превдид, че курсът ще бъде разделен на две групи, които ще направят теста последователно. Това е необходимо, за да се избегнат опити за преписване.
  2. РЕДОВЕН ИЗПИТ - тези, които не успеят да се справят с изходящия тест или биха желали да повишат оценката си, ще имат възможност за това по време на редовния изпит през януари. Редовният изпит ще се проведе в различен формат: развиване на поставена тема в рамките на един астрономически час.
  3. ИЗПИТЕН КОНСПЕКТ И ЛИТЕРАТУРА - можете да ги изтеглите тук.
  4. ПРОМЯНА В УПРАЖНЕНИЯТА, ПЛАНИРАНИ ЗА 18 ДЕКЕМВРИ - моля колегите, които имат презентация за 18 декември, да се комбинират с колегите, които са планирани за 11 декември. За да компенсираме пропуснатия материал от 18-ти, на 11-ти във всяка група ще бъдат направени по две презентации.
Това е всичко. Ако имате някакви въпроси, пишете ми по всяко време по електронна поща.

Поздрави!
Comments