Относно оформлението на курсовите работи (за специалност "Медия икономика")

posted 3 May 2014, 04:52 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Възникват някои въпроси, на които най-добре да отговоря тук.
  1. За техническото оформление на курсовите работи използвайте матрицата, която съм дал в отдел "Ресурси за курсови работи" тук.
  2. Пак там ще намерите и указания за библиографско оформление на цитатите - използвайте го.
  3. За тема на курсовата работа напишете: "Чуждестранна журналистика 2013/14: индивидуално портфолио"
Ако имате въпроси, пишете ми по електронна поща.

Поздрави и успех!
Comments