Ориентировъчна бланка за изпита

posted 5 Jun 2014, 06:38 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

В папката с материали ще намерите файла chuzhdestranna_e-xam_blanka.pdf - ако я разгледате, ще намерите точния брой въпроси, които ще се паднат във всеки модул на изпита, и държавите от студентските презентации, които са включени с въпроси в теста.

Междувременно ви информирам, че приключих с приемането на вашите курсови работи - те ще бъдат проверени най-късно до 12 юни, така че оценките да са на разположение в деня на изпита, когато ще оформим и окончателните оценки.

Поздрави и успех!
Comments